ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Σκοπός της σελίδας μας είναι να συμβάλλει στην κατανόηση της σχολικής ύλης που περιλαμβάνεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες (όπως η κοινωνική αγωγή, η κοινωνιολογία, η πολιτική επιστήμη και η ιστορία) παρέχοντας επεξηγήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες η υλοποίηση των οποίων είναι εκ των πραγμάτων οριακά εφικτή στη σύγχρονη σχολική τάξη.